Vzdelávanie / Odborné školenia

Čomu sa venujeme

Technika požiarnej ochrany - BOZP - OPP - Kurz obsluhy ručnej motorovej píly - Odborné poradenstvo - Školenia

O nás

Spoločnosť pbs-michlík, s.r.o. ponúka komplexné služby na úseku ochrany pred požiarmi (OPP) a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Taktiež ponúkame školenia vodičov motorových vozíkov. Firma vznikla aby priniesla komfort do Vášho podnikania a zabezpečila Vám jednoduché pokrytie zabezpečenia OPP a BOZP vyžadované zákonom.Pre účely vykonávania vyššie uvedených aktivít, naša spoločnosť disponuje oprávneniami  vydanými  Národným   inšpektorátom  práce,  MPSVR  SR  a  MV  SR. Ten nám umožňuje ponúknuť Vám nižšie uvedené služby.

Obtiažnosť výučby:

  začiatočník     mierne pokročilý     pokročilý     expert  

Veková skupina:

  dospelí 18+     35+     65+  

Vhodné pre:   muži aj ženy

Naše služby

- Technik požiarnej ochrany (technik PO)

- BOZP - Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

- Školenia

- Školenia obsluhy ručných motorových píl pri ťažbe dreva

- Odborné poradenstvo a bezplatné konzultácie

 

- Viac o našich službách sa dozviete na našom webe.

Školenia

Realizujeme rôzne druhy školení z oblasti OPP a BOZP, ako aj organizáciu prezenčných kurzov. Pri školeniach sú na požiadanie k dispozícii študijné materiály a vyspelá prezentačná technika - projektorové vybavenie - prezentácie vo forme power pointu ,audio a video ukážky a pod.

 

Organizujeme školenia pre novoprijatých zamestnancov, ako aj periodické školenia vyžadované zákonom, alebo korigované zamestnávateľom a to najmä:

 

- školenia ochrany pred požiarmi

- školenia bezpečnosti práce

- školenia pre práce vo výškach

- školenia vodičov motorových vozidiel a vysokozdvižných vozíkov

- školenia pre vodičov z povolania

- školenia obsluhy motorového vozíka (základné, rozšírené, aktualizačné, opakované) a výroba preukazu obsluhy platného vo - všetkých štátoch EÚ

 

Viac info - TU

Súkromné lekcie

Dni kedy sme k dispozícii:

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
08:30 - 17:00 08:30 - 17:00 08:30 - 17:00 08:30 - 17:00 08:30 - 17:00 - -

Sme ochotní dochádzať:

ánoSkupinové lekcie

Level: začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina: dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre: muži aj ženy


Veľkosť skupiny: Min: 2 Max: 100


Dni lekcií:

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
08:30 - 17:00 08:30 - 17:00 08:30 - 17:00 08:30 - 17:00 08:30 - 17:00 - -

Popis lekcie:

Cena školenia je 9€/ osoba.

 

Viac o našich školeniach nájdete na našom webe.Level: začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina: dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre: muži aj ženy


Veľkosť skupiny: Min: 2 Max: 100


Dni lekcií:

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
08:30 - 17:00 08:30 - 17:00 08:30 - 17:00 08:30 - 17:00 08:30 - 17:00 - -

Popis lekcie:

Cena za lekciu je 7€/osoba.

Viac o našich školeniach nájdete na našom webe.Level: začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina: dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre: muži aj ženy


Veľkosť skupiny: Min: 2 Max: 100


Dni lekcií:

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
08:30 - 17:00 08:30 - 17:00 08:30 - 17:00 08:30 - 17:00 08:30 - 17:00 - -

Popis lekcie:

Cena za kurz je 85€/osoba.

Viac informácií o našich školeniach nájdete na našom webe.Level: začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina: dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre: muži aj ženy


Veľkosť skupiny: Min: 2 Max: 100


Dni lekcií:

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
08:30 - 17:00 08:30 - 17:00 08:30 - 17:00 08:30 - 17:00 08:30 - 17:00 - -

Popis lekcie:

Cena za kurz je 120€/osoba.

Viac informácií o kurzoch nájdete na našom webe.


Komentáre

ID: 000154